Om prosjektet

Velkommen til den nye bydelen i Drammen: Godsløkka. Her skal det bygges til sammen om lag 800 boliger, butikker, servicetilbud og serveringssteder. På Godsløkka vil du derfor ha tilgang til det aller meste i gangavstand i bydelen – samtidig har du alt Drammen har å tilby rett rundt hjørnet.

Om Godsen

Sentralt i sentrum av Drammen ligger en gammel, verneverdig godsterminal. Det historiske bygget er 100 år gammelt, omfatter omtrent 1.500 kvadratmeter og har en flott arkitektur.

Det er store planer for Godsen. På sikt skal den gamle, verneverdige godsterminalen utvikles til å bli hjertet av en ny bydel. Fremover skal bygget fylles med liv – og bli en kulturell inkubator og møteplass for hele bydelen.

For på Godsløkka legges det til rette for å skape et yrende og rikt kulturliv, samtidig som du har etablerte kultursteder som Union scene og Drammen Teater i gangavstand fra nabolaget. Godsen ligger dessuten i umiddelbar nærhet til Drammen stasjon og Strømsø Torg.

Les mer om de kommende aktivitetene på Godsen i 2023

Betydelig potensiale for fremtidig utvikling

Når InterCity-strekningen Drammen-Kobbervikdalen åpner i 2025 kan vi starte transformasjonen. Hele området er på 100 mål og har et betydelig potensial for fremtidig utvikling. Regulering med konsekvensutredninger er igangsatt og omfatter i tillegg Grønlandskvartalet som i dag omtales som Nettbusstomta.

Målet er å utvikle en helt ny bydel med rundt 800 boliger i et bredt spekter av boligtyper og flere hundre nye arbeidsplasser. Nettopp det er det mange som etterlyser i Drammen kommune. I tillegg til boliger og næring, vil Bane NOR Eiendom ha inn barnehage, kulturattraksjoner, nye gang- og sykkelforbindelser, en frodig allmenning med hyggelige torg og plasser og offentlig park.

Et grønt knutepunkt

Norge har forpliktet seg til å redusere klimautslippene for transport med 45 prosent innen 2030. Målet for Godsløkka er at bydelen skal være en pådriver og en inspirasjon for at Drammen skal kunne nå dette målet.

Her planlegger vi den nye bydelen Godsløkka med gode byrom for folk, kultur- og næringsliv. Jeg ser frem til å være med å utvikle dette området til en ny bydel med høye miljøambisjoner og gode kvaliteter både når det gjelder boliger og uterom.

Jonas Norlin, prosjektsjef i Bane NOR Eiendom

Gode moderne byområder kjennetegnes gjerne ved at de er designet med mennesket i sentrum. Siden Godsløkka blir en helt ny bydel, er vi så heldige at vi kan ha hovedfokus på å tilrettelegge for grønn mobilitet helt fra starten.

Bydelen vil derfor bli bygget opp slik at gateløp og infrastruktur tar hensyn til at du skal kunne gå, sykle eller bruke annen miljøvennlig transport til de aller fleste gjøremål.

Med sin sentrale beliggenhet, tett på både jernbanestasjon og bussterminal, blir Godsløkka et knutepunkt for reiser med både buss og tog. Det bidrar til at du kan reise miljøvennlig til de aller fleste steder fra boligen din på Godsløkka.

Med stort fokus på å tilrettelegge for grønn mobilitet, blir dette en fremtidsrettet bydel hvor du får tilgang til alle urbane kvaliteter. Her bor du tett på arbeidsplasser, aktiviteter og handel – samtidig som du kan være med å bidra positivt til det grønne skiftet.