Vi ønsker å involvere beboere og lokale i Drammen

At det skjer ting, er spesielt merkbart ved den gamle Godsterminalen. Her er alle de gamle lagerbygningene revet, med unntak av den verneverdige Godsen. Dette er et kjent «landemerke» i denne delen av byen og rehabiliteringen av bygget er i gang.

Publisert: 16. august 2023 klokken 10:45

Mange gode forslag om hva Godsen skal tilby

Illustrasjon av hvordan Godsløkka kan bli

I dag jobbes det målrettet med ulike konsepter som kan bidra til å gjøre Godsen til et nytt og spennende møtested i Drammen. Det er enda uvisst hva vi skal fylle bygningen med, men vi har spurt folk i nabolaget og i resten av Drammen om hva de ønsker seg og ser behov for. Det har kommet inn mange gode forlag og innspill som vi tar med videre i prosessen.

Folk som går forbi Godsterminalen

Formålet med å ha en medvirkningsprosess er å informere alle berørte om planene, gi folk mulighet til å komme med innspill og skaffe oss forståelse om lokale forhold. I løpet av 2021 og 2022 gjennomførte vi flere ulike medvirkningsaktiviteter for å få med de som har lokalkunnskap i planprosessen.

Band- eller orkester som øver inne på Godsterminalen

Våren 2021 gjennomførte vi en digital undersøkelse som skulle gi innsikt om lokale forhold. Tusen takk til alle som bidro! Du kan lese oppsamlingen av undersøkelsen  ved å klikke her (├ąpnes i ny fane)

Bilde fra inne i Godsterminalen

20. mai 2022 arrangerte vi Åpen dag på Godsen. Da kunne man komme til Godsen å få innsikt i prosjektet og høre mer om prosjektet Godsen og Godsløkka. I tillegg kunne man melde interesse dersom man var interessert i å ta del i utviklingen. I forbindelse med Drammen Kulturnatt hadde vi også grafitti og et strykeorkester på Godsen.

Publisert: 16. august 2023 klokken 10:45