Vi ønsker å involvere beboere og lokale i Drammen

At det skjer ting, er spesielt merkbart ved den gamle Godsterminalen. Her er alle de gamle lagerbygningene revet, med unntak av den verneverdige Godsen. Dette er et kjent «landemerke» i denne delen av byen og rehabiliteringen av bygget er i gang.

Publisert: 16. august 2023 klokken 10:45

Mange gode forslag om hva Godsen skal tilby

Illustrasjon av hvordan Godsløkka kan bli

I dag jobbes det målrettet med ulike konsepter som kan bidra til å gjøre Godsen til et nytt og spennende møtested i Drammen. Det er enda uvisst hva vi skal fylle bygningen med, men vi har spurt folk i nabolaget og i resten av Drammen om hva de ønsker seg og ser behov for. Det har kommet inn mange gode forlag og innspill som vi tar med videre i prosessen.

Folk som går forbi Godsterminalen

Formålet med å ha en medvirkningsprosess er å informere alle berørte om planene, gi folk mulighet til å komme med innspill og skaffe oss forståelse om lokale forhold. I løpet av 2021 og 2022 gjennomførte vi flere ulike medvirkningsaktiviteter for å få med de som har lokalkunnskap i planprosessen.

Band- eller orkester som øver inne på Godsterminalen

Våren 2021 gjennomførte vi en digital undersøkelse som skulle gi innsikt om lokale forhold. Tusen takk til alle som bidro! 

Bilde fra inne i Godsterminalen

20. mai 2022 arrangerte vi Åpen dag på Godsen. Da kunne man komme til Godsen å få innsikt i prosjektet og høre mer om prosjektet Godsen og Godsløkka. I tillegg kunne man melde interesse dersom man var interessert i å ta del i utviklingen. I forbindelse med Drammen Kulturnatt hadde vi også grafitti og et strykeorkester på Godsen.


Publisert: 16. august 2023 klokken 10:45