Fremdriftsplan

Godsløkka-prosjektet strekker seg over flere år og flere faser. Her kan du se status for prosjektet, finne relevant informasjon og se viktige dokumenter.

Prosjektstatus og fremdrift

Prosjektet går gjennom flere faser, fra planlegging til ferdigstilt prosjekt. Prosessen går over flere år. Under kan du se fasene i prosjektet, og informasjon om saker og viktige dokumenter frem til nå.