Forside

Illustrasjon av Godsløkka, den nye bydelen i Drammen

En helt ny bydel i Drammen

Den nye bydelen vil bestå av varierte boliger tilpasset alle livsfaser. Her skal det bygges rekkehus, flermannsboliger og bygårder med til sammen om lag 800 boliger.

Les mer om prosjektet

Mer om Godsløkka

Godsterminalen skal få nytt liv

Godsvirksomheten i Nybyen er et tilbakelagt kapittel. Den verneverdige terminalbygningen, eller Godsen som vi liker å kalle den, er nedlagt. Revitalisering av Godsen er første steg i utviklingen av den nye bydelen her.

Her planlegger vi den nye bydelen Godsløkka med gode byrom for folk, kultur- og næringsliv.

Jonas Norlin, Prosjektsjef

Hvem er Bane NOR Eiendom?

Om oss Ekstern lenke

Bane NOR Eiendom eier, utvikler og forvalter all jernbaneeiendom i Norge. Vi er en av Norges største eiendomsaktører. Les mer om våre tjenester!